Pomoc społeczna - akty prawne

Obowiązujące przepisy prawa w pomocy społecznej:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.pdf)Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.pdf
Pobierz plik (Ustawa o pomocy społecznej.pdf)Ustawa o pomocy społecznej.pdf