Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Zarządzaniem projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM prowadzone będzie przez zespół w skład którego wchodzą :

 

♦ koordynator projektu - Teresa Atamańczuk

 

♦ księgowy projektu - Stanisława Bełczewska

 

♦ pracownicy socjalni - Anna Chmiel

 

- Ewa Bosak

 

- Ewa Statuch

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie Obrazów 84

tel/fax: 0 15 8365150 e-maill: opsobrazow@poczta.onet.pl

www.opsobrazow.pl

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2009 rok Zarządzaniem projektem