Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Zarządzanie projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM  prowadzone jest przez Zespół Projektowy w składzie:

► koordynator  projektu      -  Teresa Atamańczuk            

►  księgowy  projektu           -  Stanisława Bełczewska    

►  pracownicy  socjalni    -  Anna  Chmiel   do dnia 31 października 2010r.

                                                                     -  Renata Rylska  od dnia 1 listopada 2010r.

                                        -  Ewa  Bosak  do dnia 30 września 2010r.

                                                                      -  Joanna  Kołacz  od dnia  1 października 2010r.

                                        -  Ewa  Statuch

                                        -  Grażyna  Łebek do dnia 31 sierpnia 2010r.

                                               -  Joanna  Sygnet  od dnia 1 września 2010r.

 

BIURO  PROJEKTU:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie  Obrazów 84

tel/fax: 15  8365150  

e-maill: opsobrazow@poczta.onet.pl 

www.opsobrazow.pl                 

 

 

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2010 rok Zarządzanie projektem