Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktywna integracja

Aktywna Integracja

AKTYWNA  INTEGRACJA  realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 11 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu (9 kobiet i 2 mężczyzn) w ramach których wykorzystane będą narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Każda z 11-ciu osób odbędzie szkolenia zawodowe ok. 240 godz. mających na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami , do wyboru spośród:

⇒ sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,

⇒ bukieciarz - florysta,

⇒ operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

⇒ spawanie blach i rur metodą TIG lub MAG

⇒ opiekun - aststent osoby niepełnosprawnej

⇒ fryzjer - wizażysta


Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:

→ indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

→ indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.

Powyższe poradnictwo odbędą również w trakcie szkoleń zawodowych.


Odbędą też:

♦ grupowe warsztaty - treningi kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych 

♦ warsztaty grupowe z zakresu aktywizac

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2011 rok Aktywna integracja