Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Konsultacje Społeczne

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Obrazów

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030”

 

Wójt Gminy Obrazów zaprasza mieszkańców Gminy Obrazów do konsultacji projektu "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030”, w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu.

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 26 grudnia 2023 r.

2. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Obrazów.

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Obrazów.

4. Forma konsultacji:

 Pisemne opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu dokumentu należy zgłaszać bezpośrednio poprzez:

Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Obrazowie poprzez skrzynkę podawczą, pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030”, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121 lub przekazać droga elektroniczną na adres ziobrazow@op.pl w terminie określonym w § 2.

5. Projekt "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

6. Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

 

Wójt Gminy Obrazów

 

Krzysztof Tworek

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Konsultacje Społeczne