Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

 Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r. (do pobrania w załącznikach poniżej).

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start Karta Dużej Rodziny