Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Akty prawne

Zmiana ustawy o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Z dniem 1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa  z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   (Dz.U z 2014 r., poz. 559), która wprowadziła zmiany dotyczące wysokości świadczeń pielęgnacyjnych.

Treść ustawy do pobrania tutaj.

Świadczenia rodzinne - akty prawne

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2017 r., poz 1466)          
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)
  5. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
Jesteś tutaj: Start Świadczenia rodzinne Akty prawne