Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2020 rok

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

Ośrodek Pomocy społecznej w Obrazowie informuje, iż w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Z 30 beneficjentów projektu w grudniu 2020 r.  15 osób bezrobotnych, biernych zawodowo zakończyło wybrane przez siebie kursy zawodowe, które miały na celu zwiększyć szanse na podjęcie zatrudnienia. 8 osób ukończyło staż, natomiast 1 osoba podjęła zatrudnienie.

Podczas trwania projektu adresaci projektu byli objęci wsparciem finansowym przez tutejszy Ośrodek Na zakończenie projektu otrzymali pomoc w postaci paczek z artykułami spożywczymi, natomiast ich dzieci otrzymały paczki mikołajkowe.

Od października 2020 r. pozostali uczestnicy rozpoczęli kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych poprzedzony doradztwem zawodowym, psychologicznym i prawnym. W grudniu 2020 r. rozpoczął się kurs kierowca kat. C, natomiast w miesiącu styczniu 2021 r.  kurs bukieciarz - florysta.

Całkowita wartość Projektu wynosi 623 428,36 zł z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 525 568,80 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Kołacz Joanna, Koszelak- Adamczak Anna, Statuch Ewa

b_0_400_16777215_00_images_Projekty_2020_image002.jpgb_350_0_16777215_00_images_Projekty_2020_image001.jpg

 

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2020 rok