Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Świadczenie wychowawcze

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”

b_180_0_16777215_00_images_500_plus_2021-01-28_Rodzina_500_plus.jpg

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18.r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy społecznej w niektórych przypadkach.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Takie samo wsparcie przysługuje także placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnym placówkom opiekuńczo-terapeutycznym oraz interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

Czytaj więcej:

Akty prawne 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie poniżej w załącznikach publikuje akty prawne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego okres świadczeniowy 2021/2022

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego okres świadczeniowy 2021/2022.

Załączniki:
Pobierz plik (SW-1 .pdf)SW-1 .pdf

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego okres świadczeniowy 2019/2021

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego okres świadczeniowy 2019/2021

Jesteś tutaj: Start Świad. wychowawcze 500+