Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "HerOSI Biznezu"

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "HerOSI Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - (dotacje) - OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych).

Załączniki:
Pobierz plik (plakat.pdf)plakat.pdf

Informacja o naborze na wolne stanowiska pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie informuje, że na stronie BIP tut. Ośrodka, zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy Kierownika oraz Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Obrazowie.

Pomoc dla osób uzaleznionych od alkoholu.

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu w Połańcu „Wspólnota”,  ul. 11-go Listopada 15, 28-230 Połaniec  woj. świętokrzyskie  rozpoczął realizację na III nabór do projektu pt. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” według umowy Nr RPSW.09.02.03-26-0016/18-00 z dnia 09.07.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)

 

Świadczenie wychowawcze (500+)- WAŻNE:

            Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021r.,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021r.

            Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres śwaidczeniowy 2019/2021 mają przyznane prawo do w/w świadczenia do dnia 31.05.2021r., dlatego też nie muszą składać teraz nowych wniosków.

Jesteś tutaj: Start START Aktualności