Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie 2 jednodniowych wycieczek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie poniżej zamieszcza ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 130 000 zł na zorganizowaniu 2 jednodniowych wycieczek.

Zaproszenie do składania ofert- Świetlica Środowiskowa w Obrazowie

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 wycieczek jednodniowych - ok. 15 godz. każda dla 10 dzieci + 2 opiekunów. Wyjazd busem z Obrazowa, powrót po zakończeniu wycieczki do Obrazowa.

Pełna treść zamówienie do pobrania poniżej w załączniku.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Obrazów przystąpiła  do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.
Realizatorem programu na terenie gminy  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

Kwota dofinansowania – 158 790,00 zł.

 

Całkowita wartość – 161 965,80 zł.

 

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Obrazów luty- grudzień 2022 r.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Czytaj więcej:

Życzenia Wielkanoc

b_180_180_16777215_00_images_wielkanoc_20221.jpg

Jesteś tutaj: Start START Aktualności