Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Harmonogramy

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia za okres od października do grudnia 2021

 

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Tytuł projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”

Nr umowyRPSW.09.02.01-26-0044/18-00

Nazwa Beneficjenta Gmina Obrazów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

Czytaj więcej:

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia za okres od lipca do września 2021

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Tytuł projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”

Nr umowyRPSW.09.02.01-26-0044/18-00

Nazwa Beneficjenta Gmina Obrazów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

Czytaj więcej:

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia za okres od kwietnia do czerwca 2021

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Tytuł projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”

Nr umowyRPSW.09.02.01-26-0044/18-00

Nazwa Beneficjenta Gmina Obrazów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

 

Czytaj więcej:

Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia za okres od stycznia do marca 2021

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Tytuł projektu: „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”

Nr umowyRPSW.09.02.01-26-0044/18-00

Nazwa Beneficjenta Gmina Obrazów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start Świetlica Harmonogramy