Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Kadra OPS w Obrazowie

 
Stanowisko: Dane personalne
pracownika:
Kontakt:
Kierownik OPS w Obrazowie Anna Biernat 15 836 51 50 wew. 24

Główny Księgowy

Justyna Bieniek

15 836 51 50 wew. 25

Sekretariat, Kadry

Agnieszka Paluch- Suchodolska

15 836 51 50 wew. 26

Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, KDR

Paulina Przewłocka

Anna Pietrasiak

15 836 51 50 wew. 22
Pracownik sekcji świadczeń wychowawczych, fundusz alimentacyjny
Ewa Sygnet
15 836 51 50 wew. 26
Pracownicy socjalni

Ewa Statuch

Marta Paciura

Joanna Kołacz

Anna Koszelak-Adamczak

15 836 51 50 wew.21
Asystent rodziny
Małgorzata Słodkowska
 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie pod adresem Obrazów 121, 27-641 Obrazów.
Jesteś tutaj: Start START Kadra