Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt socjalny

Rodzina moim kluczem do szczęścia

ops-obrazow-logo.pngRODZINA MOIM KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA

Koordynatorzy projektu socjalnegoRODZINA- MOIM KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA” informują o trwających zajęciach

dla rodziców z dziećmi korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Celem projektu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzice i dzieci biorący udział w niniejszym projekcie zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia:

  • zajęcia z socjoterapeutą
  • warsztaty kulinarne
  • zajęcia z pedagogiem
  • cykl warsztatów z psychologiem
  • zajęcia z dzielnicowym
  • zajęcia z pielęgniarką
  • spotkanie ze specjalistą ds. BHP
  • zajęcia z kosmetologiem
  • zajęcia z terapeutą ds. uzależnień
  • spotkanie integracyjne z okazji „ Dnia Dziecka”

Planowany termin: kwiecień-czerwiec 2017 r.

Informacje i zgłoszenia: u koordynatorów projektu: Ewy Statuch oraz Joanny Kołacz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w pokoju nr 2,  lub telefonicznie pod nr: 15 836 -51- 50.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekt socjalny