Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Obrazów przystąpiła  do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.
Realizatorem programu na terenie gminy  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

Kwota dofinansowania – 158 790,00 zł.

 

Całkowita wartość – 161 965,80 zł.

 

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Obrazów luty- grudzień 2022 r.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Czytaj więcej:

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

PROGRAM 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie zamierza przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w formie świadczenia usług asystenta.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)

  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

  • w załatwianiu spraw urzędowych,

  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności!

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrazowie  pod nr telefonu 15 836 51 50 wew. 21 w terminie do 20 października 2021 do godz. 15.00

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osobyniepelnosprawnej-edycja-2022

Jesteś tutaj: Start Programy Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' edycja 2022