Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Spotkanie z Policjantami

18 września 2020 r. dzięki uprzejmości Pana Dzielnicowego Michała Dziorek, naszą placówkę odwiedzili panowie policjanci z Sandomierskiej Komendy Powiatowej Policji. Rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie na ulicy, w szkole i w domu. Podopieczni przypomnieli sobie zasady bezpiecznego podróżowania, zachowania się na drodze oraz podczas jazdy rowerem, skuterem i hulajnogą. Utrwalili również numery alarmowe do służb ratowniczych i sposób w jaki należy powiadomić o wypadku.
Panowie Policjanci zwrócili również uwagę na zagrożenia wynikające z podawania swoich danych osobowych nieznajomym. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i ciekawą prelekcję.

Pokaż zdjęcia...

Zajecia plastyczne

Wszystkie dzieci lubią rysować :) Nie inaczej jest z naszymi podopiecznymi uczęszczającymi do Świetlicy Środowiskowej. Bardzo chętnie biorą oni udział w zajęciach plastycznych. Staramy się jak najczęściej zapewnić im możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji. Naszym zdaniem dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu jest połączenie zabawy z poznawaniem nowych technik plastycznych. Pozwalają one rozwijać kreatywność, myślenie przestrzenne, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie. Zajęcia plastyczne pozwalają dzieciom na wyrażanie swoich emocji przy pomocy podstawowych środków przekazu takich jak barwa, cienie, kształt. Przestawiamy kilka naszych prac.

Pokaż zdjęcia...

Świetlica środowiskowa w Gminie Obrazów

 Świetlica środowiskowa w Gminie Obrazów

 

Dzieci z terenu Gminy Obrazów po zajęciach szkolnych będą miały możliwość skorzystania z bogatego pakietu zajęć.

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie realizuje projekt pt. „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”.

 

Dzieci w wieku 7-16 lat  zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym  i  ich rodziny z terenu gminy będą mogły skorzystać  z:

-  Indywidualnego program wsparcia,

-        pomocy  w odrabianiu lekcji,

-        realizacji programu świetlicy,

-        zajęć z języka angielskiego,

-        zajęć z informatyki,

-        zajęć muzycznych,

-        zajęć kulinarnych,

-        spotkań z psychologiem,

-        wsparcia prawnika.

Zajęcia prowadzone będą  do 30.04.2022r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

 

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start Świetlica Aktualności