Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Podsumowanie Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

                                                       b_180_180_16777215_00_images_Bez_tytuu.jpg

            Na podstawie zawartej umowy nr 67/AOON/ 2023 Gmina Obrazów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. realizował Program Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.  Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 226 004,46 zł. z tego 221 573,00 zł na realizację zadania, a 4 431,46 zł na koszty obsługi programu. Ze względu na duże zainteresowanie wśród mieszkańców uczestnictwem w programie w ramach przyznanych godzin i środków Gmina Obrazów ostatecznie objęła usługami  12 osób, 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężoną niepełnosprawnością, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi realizowane były przez 8  asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie. Asystenci wykonali 5527 godzin usług. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu wyniosła 225 476,06 zł. z tego 3 903,06 zł przeznaczono na koszty realizacji programu. Usługi świadczone były bezpłatnie, uczestnicy programu nie ponosili żadnych kosztów.

                                                                                                                                                                             Anna Biernat

Jesteś tutaj: Start Programy Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' edycja 2023 Podsumowanie Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"