Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktywna integracja

AKTYWNA  INTEGRACJA  realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.

W ramach kontraktów socjalnych , będących pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym , mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu , wykorzystane będą narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.Beneficjenci projektu wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności społeczne , umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Każda z 9-ciu osób odbędzie dwa szkoelnia zawodowe ok. 240 godzin mających na celu uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami, do wyboru spośród:

► sprzedawca-kasjer kas fiskalnych

► fryzjer

► bukieciarz-florysta

► kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych

► opiekunka społeczna-asystent osoby niepełnosprawnej

► obsługa komputera w środowisku Windows

Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:

→ indywidualnym doradztwem zawodowym,

→ indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

Uczestnicy poradnictwo powyższe odbędą również w trakcie szkoleń zawodowych. Odbędą też:

≈ warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej,

≈ warsztaty z zakresu komunikacji społecznej,

≈ warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy , a także badania z zakresu medycyny pracy.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2009 rok Aktywna integracja