Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktywna integracja

AKTYWNA  INTEGRACJA  realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu w ramach których wykorzystane będą narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Każda z 9-ciu osób odbędzie dwa szkolenia zawodowe ok. 240 godz. mających na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami , do wyboru spośród:

⇒ sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,

⇒ kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych,

⇒ bukieciarz - florysta,

⇒ operator wózków jezdniowych (widłowych),

⇒ spawacz,

⇒ opiekun - aststent osoby niepełnosprawnej.

Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:

→ indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

→ indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.

Powyższe poradnictwo odbędą również w trakcie szkoleń zawodowych. Odbędą też:

♦ warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

♦ warsztaty grupowe - treningi : motywacyjny, pozytywnego myślenia, rozwoju osobistego i komunikacji społecznej,

♦ warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2010 rok Aktywna integracja