Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt systemowy na 2014rokOśrodek Pomocy Społecznej

w Obrazowie

 

informuje, że w 2014 roku

realizuje projekt systemowy polegający na aktywizacji osób:

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych (rolnik)

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

będących w wieku aktywności zawodowej.

p.n.

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI

TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI”

 

Program aktywnej integracji społecznej

i zawodowej w gminie Obrazów

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, Tel/fax 158365150,

e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl, www.opsobrazow.pl

 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY:

  • BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE,
  • GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
  • GRUPOWE WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE,
  • GRUPOWE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM,
  • WARSZTATY WIZAŻU I KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU,
  • WARSZTATY GRUPOWE z trenerem pracy z zakresu:

aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy

 

 

 

Priorytet VII Promocji Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 


    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2014 rok Projekt systemowy na 2014rok