Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

INFORMACJA (300+ wyprawka dla ucznia)

 300 zł dla ucznia czyli wyprawka szkolna. Kiedy złożyć wniosek, by dostać 300 złotych na wyprawkę?

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to świadczenie wypłacane raz w roku jako wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Kto może złożyć wniosek?

  • rodzic,

  • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem

  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

  • osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

  • za pomocą portalu Emp@tia

  • za pomocą bankowości elektronicznej

  • tradycyjnie w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie

Kiedy złożyć wniosek?

  • od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

  • od 1 sierpnia 2019 r., do 30 listopada 2019 r., — jeśli składasz wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Kiedy otrzymasz pieniądze na wyprawkę 300 plus?

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada bieżącego roku, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Jesteś tutaj: Start START Aktualności INFORMACJA (300+ wyprawka dla ucznia)