Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Wynik naboru na stanowisko główny księgowy

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W OBRAZOWIE NA STANOWISKO:

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

   ……………………………………………

(Nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani

 

JUSTYNA BIENIEK

     ………………………………

 

 

zamieszkała

NAWODZICE

……………………………………………

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Bieniek spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze dodatkowo posiada doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała wysoką liczbę punktów. Wykazała się odpowiednimi predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na wskazanym stanowisku pracy.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Anna Biernat

                                                                                                                                                           (Kierownik jednostki)

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Wynik naboru na stanowisko główny księgowy