Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów do 2027 roku

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów do 2027 roku

Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów do 2027 roku. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Obrazów i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.
Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów do 2027 roku.

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów do 2027 roku