Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030"

            Wójt Gminy Obrazów Zarządzeniem Nr  82/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030". Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków do treści projektu.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 26 grudnia 2023 r. 

Wypełniony formularz można było składać:

- na piśmie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów;

- poprzez skrzynkę podawczą, pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Obrazów na lata 2023-2030”, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121 lub przekazać droga elektroniczną na adres ziobrazow@op.pl

Dokument dotyczący konsultacji społecznych został udostępniony do publicznego wglądu na stronach internetowych: https://opsobrazow.pl/, https://www.obrazow.pl/.

We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia czy wniosek do całości projektu.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Obrazów

 

                                                                                                              Krzysztof Tworek

                                                          

 

 

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych