Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Ponowne zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych OPS Obrazów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w załączniku poniżej publikuje ponownie zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych dla OPS Obrazów, gdyż wybrany w drodze zapytania dostawca zrezygnował z realizacji dostawy węgla.

Poszukiwany kandydat do pełnienia funkcji kuratora i opiekuna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

  • kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Poniżej w załączniku pełna treść ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę węgla

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie poniżej w załączniku publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę węgla.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30  ton węgla kamiennego typu orzech dla odbiorców indywidualnych, osób i rodzin - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów.

Poniżej w załącznikach zamieszczamy pełną treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym i projektem umowy

Jesteś tutaj: Start START Aktualności