Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30000 euro na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Poniżej w załączniku zamieszczamy pełny tekst ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla opałowego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

Obrazów 121

27-641 Obrazów

Tel.: 158365150,

e-mail:opsobrazow@poczta.onet.pl

NIP: 864 15 45 677

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 ton węgla kamiennego typu orzech dla odbiorców indywidualnych, osób i rodzin - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów.

W zależności od wydanych decyzji administracyjnych zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu i dostawy węgla do 20% mniejszej lub większej od łącznej ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe.

Oferowany węgiel powinien spełniać następujące parametry:

  • wartość opałowa – min 27 MJ/kg
  • zawartośćpopiołu – do 8%
  • zawartośćsiarki – do1-2%
  • granulacja – 25 – 80 mm
  • wilgotnośćcałkowita – do 8 %

Zamawiający przewiduje dostawy – od 500 kg do 1 tony dla klienta.

Czytaj więcej:

Oferty pracy na dzień 14.07.2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w załączeniu zamieszcza oferty pracy aktualne na dzień 14.07.2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (14.07.2016r.pdf)Oferty pracy
Jesteś tutaj: Start START Aktualności